top of page
aoa.png
Katt_disco.png

syfte

varför vi gör det vi gör

Syftet med TPP (Teaching People Play) är att ge föräldrar och yrkesverksamma kunskap, verktyg och strategier som går att baka in i vardagen. Med TPP skapar vi de bästa möjligheterna för utveckling av kommunikation och det sociala samspelet hos barnet. 

Vi har en fantastisk möjlighet att lära oss av experterna, de som kan allra mest om autism - barnen själva. De visar vägen. Vi behöver bara släppa prestigen och följa dem.

Rakt in i glädjen.

mål

det är hit vi siktar

- att deltagare ska få uppleva ett ökat välmående

- få individanpassad kunskap som passar just deras familj bäst. Både tanketips 

 och praktiska verktyg att kunna använda i vardagen 

- bli medvetna om och acceptera var samtliga befinner sig socialt och kommunikativt 

- känna samhörighet med andra familjer som är i samma situation

- lära sig applicera kunskapen i vardagen för att skapa hållbara förutsättningar för inlärning

- uppleva trygghet och självsäkerhet i tidigare problematiska situationer

- lära sig att på ett konstruktivt sätt utveckla sin egen kommunikation för att underlätta för barnets  utveckling

bottom of page