top of page

2 dagars

Vi erbjuder ett helt nytt och unikt sätt att utvecklas med ditt barn. Det handlar om att lära er verktyg som ni kan använda i vardagen och i livet. Det här är ingen vanlig utbildning. Det är inte heller en träningsform. 

Det är ett sätt att leva.

Kids with Capes
Bild_1.jpg

prepp

intervju

Inför en 2 dagars bokas en tid för intervju med föräldrarna separat. Vi tar reda på barnets sociala interaktiva förmåga, kommunikationsnivå, ögonkontakt, ismer, motivationer, flexibilitet, utmaningar mm. 

Här påbörjas kartläggningen som ligger till grund för de metoder och verktyg som kommer användas under framtagandet av ert individuella utbildningsmaterial.  

dag 1

lekdagen

Dag 1 leker våra lekspecialister med barnet i vårt specialanpassade lekrum för att kartlägga och observera. Här går även föräldrarna in i lekrummet under korta stunder för att få känna på verktygen i praktiken, få feedback och bli guidade. 

Dag 1 tar ca 6 h. 

 

Efter dagens detektivarbete sammanställs informationen av lekspecialisterna som sen ligger till grund för den individanpassade utbildningen dag 2.

dag 2

utbildningsdagen

Ni får lära er tips och verktyg för att kunna utvecklas

på ett lätt och roligt sätt. Vi lär ut hur ni kan använda er av pedagogiken i ert vardagliga liv. Det räcker inte att förstå hur och vad man ska göra, man behöver även lära sig utföra det i praktiken.

Under denna dagen är det enbart föräldrarna som deltar på utbildningen. Viktigt här att ni har någon anhörig som kan

ta hand om ert barn dag 2. 

Utbildningen tar ca 6 - 7 h. 

pris

detta ingår

Förberedande intervju med båda föräldrarna separat.

Lek med lekspecialister, kartläggning, rapport, filmfeedback med verktyg och utmaningar samt individanpassad utbildning inkluderas under två heldagar.

Utöver detta så ingår även ett teammöte på 1,5 h.

PRIS: 19 500 kr *
*Reseersättning och övernattning tillkommer vid bokning av 2 dagars i hemmet

bottom of page