KOMPETENSBANKEN

Vårt team består av en unik sammansättning av människor med lång erfarenhet och variationsstarka kunskaper inom autismområdet som gör oss både starka och handlingskraftiga

TAKK 

Original Play

Hanen - More than words

Beteendevetenskap

Clownpedagogik

Perceptionshantering

Son-Rise

AKK

Känslohantering

Floor-Time

Improvisationsteater

Mångsidiga Intensiva Insatser

Power Dialogues

Socialantropologi

HANDLE

Dans -och rörelseterapi

Kognitiv psykologi

Samtalsmetoder

PECS

Socialpsykologi