top of page

KOMPETENSBANKEN

Vårt team består av en unik sammansättning av människor med lång erfarenhet och variationsstarka kunskaper inom autismområdet som gör oss både starka och handlingskraftiga

TAKK 

Original Play

Hanen - More than words

Beteendevetenskap

Clownpedagogik

Perceptionshantering

Son-Rise

AKK

Känslohantering

Floor-Time

Improvisationsteater

Mångsidiga Intensiva Insatser

Power Dialogues

Socialantropologi

HANDLE

Dans -och rörelseterapi

Kognitiv psykologi

Samtalsmetoder

PECS

Socialpsykologi

bottom of page