top of page
Bild_3.jpg

TPP

Teaching People Play

                              utgår från att med rätt mix av metoder och motivation kan alla personer oavsett funktionsvariation lära sig att delta i världen - utifrån sina egna individuella förutsättningar.

Varför använder vi oss av lek och varför kräver varje individ en mix av metoder? 
Det finns inte något barn med autismspektrumtillstånd eller särskilda behov där det bara räcker med en metod.

Varje barn behöver en egen mix av metoder.

Vi leker för att förlänga det frivilliga sociala samspelet och utveckla kommunikationen. Syftet är att öka välmåendet för barnet och för personerna i barnets nätverk. I leken lär vi känna varandra, vi lär oss läsa av kroppspråk och känslor. Tillsammans hittar vi en plats för att mötas där vi kan ha roligt - samtidigt som vi lär oss!

Lek_alltomautism2.png

steg1

MEDVETENHET

För att kunna ta oss vidare behöver vi veta exakt var vi befinner oss. Både vi som föräldrar och barnet. Vi studerar er kommunikation och interaktion med barnet för att ta reda på vilka verktyg ni behöver för en effektiv utveckling. 

steg2

lek detektiv

Vi kartlägger allt. Och då menar vi allt! Vi tar reda på hur mycket barnet ismar, vad de olika ismerna är och hur långa öppningar det är mellan ismerna. Vilka motivationer och intressen barnet har i detalj? Hur ser kommunikationen ut gällande fysiskt språk, verbalt och visuellt - samt förståelsen för språket? Hur långt är det sociala samspelet i olika situationer och med olika personer? 

steg3

skapa lekar

Efter kartläggningen skapar vi lekar som vi introducerar för barnet. I lekrummet satsar vi allt på att utöka och förlänga den frivilliga, socialt interaktiva förmågan.

Om ett barn till exempel har Batman som motivation och vi ska leka en Batmanlek, så leker vi inte bara Batman

- vi blir Batman!

steg4

ge, ge, ge.. utmana

Som detektiver har vi hittat rätt nivå för utmaningen. Är det för lätt kan det bli det tråkigt, blir det för svårt kan det leda till frustration och vi tappar samspelet. Sen gäller det att hitta rätt timing för utmaningen! Vi använder all vår dynamik och energi i leken när vi ger, ger, ger lite till.. och pausar!

bottom of page