hembesök

Ni är dem viktigaste personerna i barnets liv just nu. Ni är den största källan till motivation och inlärning. Att barnet vistas i en miljö där det finns kunskap, förståelse och acceptans är grunden för utveckling.

 

Ibland kan det kännas som att man kört fast och behöver hjälp med att komma vidare. Det kan handla om att kommunikationen stannat i utveckling hos barnet eller att samspelet sjunkit. Att varje dag handlar om matsituationer eller toalettbesök som skapar frustration. Ni kanske helt enkelt behöver ha in lite glädje och nya ideér i vardagspusslet för att komma vidare. Då kan vi komma hem till er!

steg1

intervju

Innan hembesöket gör vi en telefonintervju med föräldrarna där vi påbörjar detektivarbetet. Vi tar reda på vart ert barn befinner sig just nu.

Hur kommunikationen och den sociala interaktiva förmågan ser ut, medvetenheten om ismerna och samspelet med andra barn osv.

Intervjuerna sker separat och tar ca 1-1,5 timme.

steg2

hembesök

Två av våra erfarna lekspecialister kommer till ert hem. Först görs en observation där ni föräldrar samspelar med ert barn. Detta brukar ta ca 40 min. Därefter sammanställs observationen och underlaget från intervjuerna som ligger till grund för utbildningen.

steg3

utbildning

Ni får en individuell utbildning som är anpassad efter just ert barn och er familjs behov. Här får ni konkreta tips, kunskap om metoder och verktyg som ni kan börja använda i vardagen på ett enkelt och roligt sätt. Utbildningen tar ca 3,5 h. Viktigt att ni har någon som kan ta hand om ert barn under denna tiden då den kräver ert fulla fokus och närvaro för att bli så effektiv som möjligt.

pris

Detta ingår

Två intervjuer á 90 minuter

Hembesök med kartläggning och observation

Specialanpassad utbildning ca 3,5 h

Uppföljningssamtal med handledning

 

PRIS: 5500 kr + reseersättning

14
ll
yi
hh
IMG_3203
IMG_3161
IMG_2183
72568744_10220271568807634_4565298898456
58441818_444040236364533_908110699184101
26867161_679038029151971_333622498658195
i
36135932_251350905449534_542961473696458
14
ll
yi
hh
IMG_3203
IMG_3161
IMG_2183
72568744_10220271568807634_4565298898456
58441818_444040236364533_908110699184101
26867161_679038029151971_333622498658195
i
36135932_251350905449534_542961473696458
katta1.png