Känslohantering

InaochMalinKänslohantering är en unik metod att arbeta med tankar och känslor på djupet. Den bygger på samtal, känsloterapi och intuitiv vägledning. Syftet är att medvetandegöra och därefter förändra oönskade beteenden, känslo- och tankemönster.

Vanligtvis undviker vi det som är jobbigt eller obehagligt. Det gör att vi lider i onödan. Under de här sessionerna vägleds du att kunna hantera tankar och känslor när de kommer upp. Detta ger en förståelse för vem du är och vad du vill, frigörande av energiblockeringar och en känsla av enorm frihet.

Kan hanteras med känsloterapi

Stress, psykisk ohälsa, rädslor, oro, ilska, sorg, maklöshet, hopplöshet och förtvivlan, nedstämdhet och depression, förvirring och ”rörighet”, trauman, relationsproblematik, tyngd och trötthet, högkänslighet, ångest (även panikångest), låg självkänsla, ätstörningar, psykosomatiska besvär, kroppsliga symtom.

Terapeuterna

Dessa sessioner ges av Malin Sandell och Ina Elverljung, båda specialiserade inom tanke- och känslohantering. Malin och Ina har arbetat professionellt med samtal och vägledning i skola, på företag och med privatpersoner sedan 2005. Tillsammans har de utvecklat en
unik, träffsäker och tillåtande metod som tar dig direkt till kärnan och låter dig utforska livet ur helt nya synvinkar.

infiniteyogamalmo.se

Kontakta Malin, 0736-24 06 52 eller Ina, 0736-84 17 97