Utbildning

ALLT OM AUTISM WORKSHOP

En workshop för föräldrar, anhöriga, förskole och skolpersonal, boendepersonal, och assistenter till barn med autism.

Ni är dem viktigaste personerna i barnets liv just nu. Ni är den största källan till motivation och inlärning. Att barnet vistas i en miljö där det finns kunskap, förståelse och acceptans är grunden för utveckling.

”Motivation, inte repetition, är nyckeln till inlärning”

Autism är inte ett beteendehandikapp. Det är ett socialt handikapp där barnet har svårt att relatera till och förstå människorna i sin omgivning. Det är utifrån det vårt entusiastiska, dynamiska och lekfulla tillvägagångssätt har skapats.
Vår fokus är social utveckling och kommunikation oavsett uttryck och form.

Vi upptäcker varje enskilt barns unika motivation och använder oss av den för att lära barnet de egenskaper dem behöver lära sig. På det sättet utökar vi barnets frivilliga deltagande, uppmärksamhet, sociala samspel och förståelse.
Så det vi vill ge er är kunskap, förståelse samt roliga och effektiva verktyg.


Workshopen består av teori varvat med praktiska övningar.
Innehåll:
Vad är autism?
Vad är en ism?
Att delta i ismen
Kommunikation
Ögonkontakt
Socialt samspel
Attityd & Acceptans
Beröm
Miljö

GÖTEBORG

DATUM: 9 December 2018

TID: 16.00-20.00

PRIS: 395 kr inkl. moms

I priset ingår fika

PLATS: info kommer!

För mer information och anmälan:

Mail: kontakt@alltomautism.se

Telefon: 0736-003651

 

 

HELDAGSUTBILDNING HAPPY DETECTIVE

Att vara en Happy Detective är det första och viktigaste vi gör med alla barnen och ungdomarna med autism när vi ska börja jobba med dem. Det är med hjälp av den informationen vi får fram som vi skapar grunden för de metoder och verktyg vi väljer att använda oss av. Den är unik för varje individ.

Detta gör vi för att bli så effektiva som möjligt för att kunna hjälpa barnets möjligheter till utveckling på bästa sätt.

”Vi vill att barnet ska vilja lära sig samspela och kommunicera av egen fri vilja, inte för att vi kräver det”

 

Plats & Datum kommer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELDAGSUTBILDNING KOMMUNIKATION

Under denna fortbildning fördjupar vi oss i ämnet kommunikation med barn och unga med autism. Vi satsar alltid på det talade språket i första hand. Det spelar ingen roll om barnet är 3,7 eller 16 år gammal och aldrig pratat tidigare, endast pratat ekotal eller har ett otydligt tal. Dom här verktygen funkar oavsett.

Många barn och unga med autism har svårigheter med det talade språket. Inte pga att dom rent tekniskt inte kan prata utan det kan vara för att det är svårt, jobbigt, inte hittar vägen ut, är omotiverade eller kanske helt enkelt inte vill prata eller tycker att dom behöver prata.

Så kan vi göra det lättare, mindre jobbigt, hjälpa dom hitta vägen ut för språket, göra dom mer motiverade, få dom att vilja prata och uppleva fördelarna med att kommunicera.

JA! Det kan vi och vi vet hur.

”Vi vill att barnet ska lära sig kommunicera av egen fri vilja och inte för att vi kräver det”

 

Plats & Datum kommer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP FÖR FAR- MORFÖRÄLDRAR

Vi vill börja med att uttrycka en eloge till er far-morföräldrar till ett barn med autism där ute. Ert engagemang i detta kan komma att spela en otroligt viktig roll för hela familjen. Ni har inte bara ert barnbarn med speciella behov att förhålla er till utan även barnets föräldrar.

Att finnas vid föräldrarnas sida som ett stöd både socialt, känslomässigt, tidsmässigt och ibland även ekonomiskt. Kanske även finnas där för ett syskon som behöver stå tillbaka mycket. Ni finns ofta där för att plocka upp spillrorna och hålla samman allt under utmanande stunder. Ert engagemang, er kärlek och förståelse är oerhört viktig. Sen får man inte glömma att ovanpå allt detta så har ni era egna tankar och känslor kring detta att hantera.

 

Plats & Datum kommer!