Autismträningscenter

Vår dröm är att starta ett autismträningscenter i Sverige där vi kan ta emot familjer och barn från hela landet. Kunna hjälpa barnen komma ut ur sin bubbla och nå sin fulla potential. Men även utbilda föräldrar och anhöriga hur man bemöter och tränar med sitt barn på bästa sätt. Jobba med känslohantering, acceptans och tillåtelse.

”En plats där drömmar blir till liv, hoppet föds och kärleken blommar”