Hjälp oss

Hjälp oss hjälpa

Vårt mål är att alla ska få tillgång till denna fantastiska träning för sitt barn med autism. Att alla familjer ska få känna glädje, lätthet och lycka oavsett ekonomiska begränsningar så vi har startat en insamling där man kan sätta in pengar för att hjälpa dessa familjer att få komma på ett autism retreat eller intensiv träning med sitt barn.

Vi kommer berätta om familjerna och barnen som pengarna går till på hemsidan och även be samtliga familjer återberätta på vilket sätt det hjälpt dem.

Känner du att du vill skänka pengar så sätt in valfritt belopp på clearnr 8214-9 kontonr 944787628-6 och märk inbetalningen ”hjälp oss hjälpa”

Varje krona räknas, inget belopp är för litet. ”Många bäckar små…”

Våra projekt

Dokumentärfilm

Vi håller på att göra en dokumentärfilm om vårt sätt att jobba med autistiska barn och den stora effekten den har på våra barns sociala och kommunikativa förmågor. Men även på inlärning och flexibilitet. Vill du vara med? För att kunna visa den här fantastiska resan man kan göra med sitt barn söker vi efter en familj som tittarna kan följa i programmet. Vårt team kommer träna med ert barn och även syskon och anhöriga. Vi ser helst att barnet är mellan tre till åtta år och har en autismdiagnos. Har sociala och kommunikativa svårigheter med låg ögonkontakt. Är ni intresserade och vill veta mer så kontakta oss på rosmarie.molin@gmail.com
Stöd oss

Autismträningscenter

Vår dröm är att starta ett autismträningscenter i Sverige där vi kan ta emot familjer och barn från hela landet. Kunna hjälpa barnen komma ut ur sin bubbla och nå sin fulla potential. Men även utbilda föräldrar och anhöriga hur man bemöter och tränar med sitt barn på bästa sätt. Jobba med känslohantering, acceptans och tillåtelse. ”En plats där drömmar blir till liv, hoppet föds och kärleken blommar”
Stöd oss